جديدترين ها

پارچه مبلی پنج

پارچه مبلی پنج

پارچه مبلی پنج..

0 تومان

پارچه مبلی لاوین

پارچه مبلی لاوین

پارچه مبلی لاوین..

0 تومان

پارچه مبلی  اوزل

پارچه مبلی اوزل

پارچه مبلی  اوزل..

0 تومان

پارچه مبلی تست

پارچه مبلی تست

پارچه مبلی تست..

0 تومان

نمونه پارچه مبلی

نمونه پارچه مبلی

با چند دلیل برای تان توضیح خواهیم داد، اول این که سطحی که این پارچه ها ایجاد می کنند بسیار لغزنده خواهد بود و باعث می شوند تا شما هنگام نشستن روی آن ها احساس راحتی نکنید و مدام سعی در ثابت کردن جای خود داشته باشید. استفاده از پارچه ساتن به عنوان رومبلی دوم آن که خدا نکند لکه ای روی پارچه های ساتن بیافتد، آن قدر سخت لکه ها و اثرشان از سطح این پارچه های پاک می شوند که ترجیح می دهید پارچه رو مبلی تان را عوض کنید به جای آن همه زحمت. نکته بعدی را هم باید راجع به این پارچه ها بدانید این است که این پارچه ها بافت های پخته و پر جزییات ندارند که خیلی به درد استفاده در طراحی دکوراسیون داخلی بخورد، مگر آن که از ساتن های طرح دار استفاده کنید و اگر تنها یک نکته مثبت در این پارچه ها وجود داشته باشد، تنوع رنگی بسیار بالای آن ها است


مقایسه کالا (0)


کالیته مبلی آل تکس

کالیته مبلی آل تکس

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی آیدین

کالیته مبلی آیدین

کالیته مبلی آیدین..

0 تومان

کالیته مبلی اسپینر

کالیته مبلی اسپینر

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی انزو

کالیته مبلی انزو

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی اورنج

کالیته مبلی اورنج

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی اکسیر

کالیته مبلی اکسیر

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی بورسا

کالیته مبلی بورسا

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی ترنج

کالیته مبلی ترنج

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی جی اچ

کالیته مبلی جی اچ

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی ریدکس

کالیته مبلی ریدکس

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی سرینا

کالیته مبلی سرینا

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته مبلی سلین

کالیته مبلی سلین

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه  مبلی فالو

کالیته پارچه مبلی فالو

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه  مبلی کورج

کالیته پارچه مبلی کورج

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه مبلی قربانی

کالیته پارچه مبلی قربانی

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه مبلی لارامب

کالیته پارچه مبلی لارامب

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه مبلی لاکچری

کالیته پارچه مبلی لاکچری

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه مبلی پرفکتو

کالیته پارچه مبلی پرفکتو

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه مبلی پورشه

کالیته پارچه مبلی پورشه

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

کالیته پارچه مبلی کارال

کالیته پارچه مبلی کارال

کالیته مبلی جهت انتخاب نوع کالیته و رنگ پارچه . جهت راحتی مشتریان برای انتخاباین کالیته ها سفارشی و ترک می باشدالیاف ضدآب و نانو می باشدمقاومت بالا در..

0 تومان

نمايش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)